Z wizytą u Pani Wincentyny Król

Odsłony: 585

Przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków Joanna Preiss – Prezes Zarządu, Mieczysław Tłuczek – Wiceprezes Zarządu, Marian Boczar – sekretarz Zarządu odwiedzili Panią Wincentynę Król – najstarszą Sybiraczkę mieszkającą we wsi Bachów, gm. Krzywcza w powiecie przemyskim.    

 Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko odznaczył Wincentynę Król Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. W imieniu Prezesa Zarządu Głównego dekoracji dokonał członek Zarządu Głównego Marian Boczar.

Z rysu historycznego należy zauważyć, że wioska Bachów znalazła się w trudnym położeniu, gdyż w lutym 1940 roku była to już granica niemiecko – sowiecka. Nocą 10 lutego 1940 roku mieszkańców wywieziono i zesłano na Sybir a wieś spalono.                   Głównym celem spotkania z Panią Wincentyną była potrzeba utrwalenia dla potomnych wspomnień z deportacji na Sybir. Pani Wincentyna w wieku 14 lat z rodzicami i rodzeństwem (siostrą i dwoma braćmi) została zesłana do Mołotowskiej obłosti, posiołek Kriwoja. Do Polski powróciła w 1946 roku.

Kwiaty Pani Wincentynie Król wręcza Mieczysław Tłuczek Wiceprezes Zarządu Oddziału 

Uhonorowanie Pani Wincentyny Srebrną Odznaką za Zasługi dla Związku Sybiraków

Na zdjęciu: Mieczysław Tłuczek - Wiceprezes Zarządu Oddziału, Pani Wincentyna Król - mieszkanka wsi Bachów, Joanna Preiss - Prezes Zarządu Oddziału