Międzynarodowy Dzień Archiwów w Przemyślu

Odsłony: 353

    8 czercca br. w Archiwum Panstwowym w Przemyślu odbyła się na zaproszenie Dyrekcji i Pracowników Archiwum "Żywa Lekcja Historii" z udziałem Sybiraków z przemyskiego oddziału Związku Sybiraków i członków oddziału. Po przywitaniu przez Dyrektor Archiwum Panią Annę Nowak przybyłych na Międzynarodowy Dzień Archiwów uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 15 w Przemyślu zaprezentowali się w montażu słowno-muzycznym o tematyce zesłań. 

   Lekcję historii rozpoczął Marian Boczar - Sekretarz Zarządu  Oddziału Związku Sybiraków i członek Zarządu Głownego Związku Sybiraków - nakreslając historię Związku a póżniej żywi świadkowie tamtych wydarzeń opowiadali o zesłaniach i to co przeżyli będąc dziećmi. Wśród nich byli: Stanisława Żak - Prezes Zarządu Oddziału, Joanna Preiss - wiceprezes Zarządu Oddziału, Krystyna Zwierkowska - członek Zarządu Oddziału, Lidia Kiełczyńska - członek Zarządu Oddziału. 

    Całość została ubogacona wierszami, które czytała Pani Teresa Paryna - przemyska poetka i Pan Tadeusz Szczerbaty - aktor teatru "Fredreum" w Przemyślu. 

Na zdjęciu od lewej: Anna Nowak - Dyrektor Archiwum Panstwowego w Przemyślu, Stanisława Żak - Prezes Zarządu Oddziału Zwiazku Sybiraków w Przemyślu,  Teresa Paryna - przemyska poetka.

Na zdjęciu w pierwszym rzedzie od lewej: Tadeusz Szczerbaty - aktor teatru "Fredreum" w Przemyślu, członkowie przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków w osobach: Krystyna Hańczuk, Krystyna Jasz, Edward Kroczek i Andrzej Stawarz - wiceprezes Zarządu Oddziału.

 Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 15 w Przemyslu recytujący wiersz.

 Przybyli na Międzynarodowy Dzień Archiwów i na spotkanie z Sybirakami.