Poległym i pomordowanym na Wschodzie oraz tym, którzy w ukochanej Ojczyżnie odeszli do Pana

Odsłony: 347

              Przechodniu

               Przerwij marsz swój

               I zdejm nakrycie głowy

               Przed Pomnikiem – Symbolem

               Ofiar Anonimowych….

               Tych -

               Co za Polskę,

               Wiarę

               I za honor narodu

               Oddali swoje życie

               W Czerwonych Kaźniach Wschodu….

                                                               Fragment wiersza  Mariana Jonkajtysa