"Żywa Lekcja Historii" i akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3 w Przemyślu

Odsłony: 572

      W dniu 8 listopada br. na zaproszenie Dyrekcji, Grona pedagogicznego i uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków w osobach: Pani Stanisława Żak - Prezes, Pan Andrzej Stawarz - Wiceprezes i Pan Marian Boczar – Sekretarz, wzięli udział w akademii poświęconej 100 rocznicy odzyskania niepodległości. W montażu słowno-muzycznym młodzież przedstawiła dążenia Polaków do odzyskania niepodległości w okresie od Konfederacji Barskiej poprzez powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, I wojnę światową i II wojnę światową, czasy PRL, powstanie „Solidarności”, stan wojenny aż do pełnej wolności w 1989 roku.

      Po akademii odbyła się „Żywa Lekcja Historii” , do której wprowadzenie zrobiła Pani Stanisława Żak a wspomnienia z zesłania swoich rodziców opowiedzieli Pan Andrzej Stawarz i Pan Marian Boczar.  Na zakończenie spotkania zgromadzeni obejrzeli film „Losy Zesłańców Sybiru”.