"O niepodległości raz jeszcze..." - konferencja w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Przemyślu

Odsłony: 338

 

      7 listopada 2018 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu zorganizowała konferencję 

 

"O niepodległości raz jeszcze...", w której udział wzięli Sybiracy, członkowie naszego Oddziału Związku Sybiraków.

 

W programie konferencji znalazły się następujące referaty:

  -  O niepodległość i granicę wschodnią 1918-19. Referat wygłosił dr Jacek Magdoń – specjalista Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie.

 -  Bądź wierny Idź – literackie drogi do niepodległości -w oparciu o dzieła literackie przedstawione zostały zagadnienie wolności narodu i dążenia do 

    jej uzyskania. Prezentację tematu przygotowała dr Małgorzata Wilgucka – nauczyciel języka polskiego w II LO w Przemyślu wraz z uczniami w/w szkoły.

  - Wolność w nauczaniu Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny to kolejny referat opracowany i przedstawiony przez ks. prof. dr hab. Stanisława Haręzgę.