XI OBCHODY DNIA PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU NA PODKARPACIU

Odsłony: 500

      W dniu 31.01.2019 r., w  Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu, odbyła się konferencja naukowa poświęcona obchodom MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU NA PODKARPACIU. 

 Jej celem było przypomnienie  historii Żydów podkarpackich – ich życia, kultury, wkładu w rozwój regionu, a w końcu tragicznych losów z czasów II wojny światowej.

   Zebrani wysłuchali wystąpienia dr hab. prof. UR Wacława Wierzbienieca  na temat:

- Z dziejów przemyskich Żydów w okresie międzywojennym i podczas Holokaustu

- wspomnień mieszkańców Przemyśla ratujących Żydów przemyskich podczas okupacji niemieckiej

 - zapoznali się ze zgromadzonymi judaikami w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej --prezentacja Bożeny Figiela - MNZP/, 

- wysłuchali  relacje osób rodzinnie związanych z żydowskim Przemyślem którzy przyjechali do Przemyśla : Dawid Ringler - z Izraela i Jeffrey Cymbler - z USA 

- uczniowie SP nr 1 w Przemyślu ubarwili spotkanie występem artystycznym, śpiewem i recytacją tekstów związanych z tematyka konferencji.

 W tym ważnym dla naszego miasta  wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele naszego oddziału.