DANE INFORMACYJNE

Związek Sybiraków
Oddział w Przemyślu

ul. Plac Dominikański 3
37-700 PRZEMYŚL

PREZES: (+48) 698 261 204
SEKRETARZ (+48) 730 832 200

REGON: 650972004
KRS: 0000224654

NUMER KONTA BANKOWEGO:

21 9093 1020 2009 0900 0211 0001

STRONA INTERNETOWA:
www.sybiracy-przemysl.pl

NASZ ADRES E-MAIL:
sybiracy.przemysl@gmail.com

 

LICZNIK WIZYT

Naszą stronę odwiedziło już użytkowników.

AKTUALNIE GOŚCIMY

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

KLUB WNUKA SYBIRAKA W PRZEMYŚLU

 

?Panie, jeśli my zapomnimy o nich, Ty, Boże, zapomnij o nas.?

 

 


Słowa te mają szczególny wydźwięk w ustach kolejnych pokoleń osób wywiezionych w latach 40-tych minionego wieku na Syberię. Znajomość historii naszej Ojczyzny jest bardzo ważna. Bez pamięci i historii nie ma narodu! Trzeba mieć świadomość, że owa historia i pamięć o niej jest w rękach Młodego Pokolenia. Pokolenie, które urodziło się i żyje w wolnej Polsce, które nie wie z własnego doświadczenia co to Sybir lub co oznaczała wywózka, tułaczka po tundrze, tajdze syberyjskiej i stepach Kazachstanu, ale zna historię swoich Dziadków i Rodziców, którzy do dziś na słowo SYBIR mają dreszcze.
Decyzją Zarządu Związku Sybiraków Oddziału w Przemyślu w dniu 12.10.2011r. został powołany KLUB WNUKA SYBIRAKA jako Komisja Pamięci, który stawia sobie za cel szerzenie upowszechnianie, przechowanie dla potomnosci pamięci o zbrodniach przeciwko naszemu narodowi. Dzisiaj trzeba nam mówić jasno i wyraźnie, bez obawy przed wschodnim sąsiadem, że nasi Przodkowie byli represjonowani. Tego ochoczo podejmują się Członkowie Rodzin Związku Sybiraków.
Członkiem Klub Wnuka Sybiraka może zostać członek zwyczajny Związku Sybiraków w/g &9 pkt.1 ppkt.1) a,b,c i ppkt.2) i ppkt.3) Statutu Związku Sybiraków  na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia chęci przystąpienia do Klubu.

Klub Wnuka Sybiraka w Przemyślu jako główne cele swojej działalności przyjmuje:
?    Kształtowanie w sobie i swoich rodzinach przykładnych postaw patriotycznych
?    Poznawanie prawdy o losach Sybiraków.
?    Gromadzenie materiałów o Sybirze i Sybirakach.
?    Dobrą znajomość losów syberyjskich swoich Przodków.
?    Powszechne przekazywanie prawdy historycznej o Golgocie Wschodu.
?    Zaznaczanie obecności Związku Sybiraków  oraz branie czynnego udziału w uroczystościach sybirackich.
?    Przekazywanie wiedzy o tragicznych losach Sybiraków kolejnym pokoleniom (np. spotkania w  szkołach).
?    Upowszechnianie informacji o działalności Klubu Wnuka Sybiraka.
?    Opiekowanie się miejscami, które upamiętniają gehennę łagrów i wywózek na Sybir w Przemyślu i okolicach.
?    Organizowanie spotkań z Sybirakami - żyjącymi świadkami syberyjskiej gehenny.
?    Wymiana doświadczeń z innymi klubami.
?    Utrzymywanie stałych kontaktów ze Związkiem Sybiraków Oddział w Przemyślu.
?    Prowadzenie, redakcję i aktualizację strony internetowej Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu.
?    A przede wszystkim - kochanie wszystkiego, co polskie.

Przewodnictwo nad Klubem Wnuka Sybiraka powierza się Dzieciom i Wnukom osób represjonowanych na Sybir, a opiekę i nadzór nad działalnością Klubu przejmuje Zarząd Oddziału Związku Sybiraków. To Członkowie rodzin sybiraków, a obecnie członkowie Klubu Wnuka Sybiraka, w porozumieniu z Prezydium Zarządu, wyszli z inicjatywą utworzenia Klubu Wnuka Sybiraka.